Zo sveta VZV

27. júna 2022

HYSTER Robotika a Bezpečnosť: Vybudovanie lepšieho pracovného prostredia

Dlhodobo je nezvratný trend robotizácie výroby ale aj manipulácie. Rovnako ako pri každej novej technológii je však bezpečnosť kritickým prvkom. Platí to najmä pre pracovné postupy, ktoré zahŕňajú ľudí pracujúcich v tesnej blízkosti svojich robotických náprotivkov.

Odpoveď na otázku bezpečnosti vyžaduje pochopenie funkčnosti robotických vysokozdvižných vozíkov a toho, ako ich práca môže ovplyvniť úlohy zamestnancov. Pred Národným dňom bezpečnosti vysokozdvižných vozíkov 14. júna 2022 vo Veľkej Británii (a niektorých ďalších krajinách) Hyster diskutuje o mobilnej robotike a bezpečnosti.

Mobilné roboty a bezpečnosť

Tradičné automaticky navádzané vozidlá (AGV) vyžadujú navádzaciu infraštruktúru, ako je zabudovaný drôt, reflektory alebo magnetická páska na navigáciu po pevných cestách. Dnešné robotické riešenia na manipuláciu s materiálmi sú však schopné pohybovať sa cez vnútorné logistické prostredia bez navigačnej infraštruktúry alebo operátora.

Konzistentný, silný výkon navigačnej technológie a programovanie pravidiel špecifických pre danú lokalitu umožňujú robotom prispôsobiť sa okoliu a podmienkam v reálnom čase, pričom prísne dodržiavajú bezpečnostné protokoly. Táto schopnosť pomáha znižovať riziko nehôd, kolízií alebo iných bezpečnostných incidentov, a to aj v porovnaní s vysokozdvižnými vozíkmi s ľudskou obsluhou.

Vysoká fluktuácia je v logistike bežná a s neskúsenosťou operátorov prichádza zvýšené riziko nehôd. Väčšina riadiacich orgánov pre bezpečnosť a ochranu zdravia bude radiť, že mnohým nehodám s vysokozdvižným vozíkom sa dá predísť lepším dodržiavaním štandardizovaných školení a bezpečnostných postupov. Na porovnanie, robotické riešenia nasadené vo výrobnom závode fungujú podľa ich naprogramovania od prvého dňa – bez rozsiahleho školenia potrebného na to, aby sa noví operátori vysokozdvižných vozíkov dostali na uspokojivú úroveň zručností a skúseností.

Roboty sú síce predvídateľné – vždy dodržiavajú bezpečnostné postupy a dajú sa naprogramovať podľa pravidiel špecifických pre danú lokalitu – ľudia však nie. A keďže ľudia pracujú častejšie v tesnejšej blízkosti robotov, školenie každého, kto vstúpi do zariadenia, ako bezpečne interagovať s robotmi, je obzvlášť dôležité. Odzrkadľuje to aj téma Národného dňa bezpečnosti vysokozdvižných vozíkov Spojeného kráľovstva 2022 : Školenie operátorov – nevyhnutné pre bezpečné pracovné prostredie.

roboticke riesenia hyster

Spolupráca človeka a robota

Keďže robotický vysokozdvižný vozík spĺňa potreby v rámci celého zariadenia, niekoľko funkcií mu tiež pomáha slúžiť ako dobrý správca bezpečného pracovného prostredia.

Robotické vysokozdvižné vozíky bez výnimky dodržiavajú pravidlá, ako je maximálna rýchlosť alebo minimálna vzdialenosť od chodcov, iného vybavenia, infraštruktúry zariadení a podobne. Tam, kde pracovníkov môže rozptyľovať to, čo prevážajú, kolegovia alebo faktory prostredia, robotické vysokozdvižné vozíky nie sú náchylné na takéto odklony, pretože pri detekcii a vyhýbaní sa prekážkam sa spoliehajú na senzory.

Softvér na správu dokáže nasmerovať robotické vysokozdvižné vozíky , aby sa vydali vopred určenými trasami a aby sa vyhli oblastiam s vysokou premávkou. Pre operácie s viacerými používanými robotickými vysokozdvižnými vozíkmi je táto schopnosť riadiť trasy, aby ste sa vyhli úzkym miestam, obzvlášť cenná, a to z hľadiska efektívnosti a výhod zameraných na bezpečnosť.

Zníženie zápchy môže umožniť chodcom a ručne ovládaným vysokozdvižným vozíkom navigáciu bez zdržania alebo nehody. Tento bezproblémový prevádzkový tok je obzvlášť cenný, keď podniky zvyšujú skladovaciu kapacitu a produkciu počas sezónnych špičiek a iných výkyvov dopytu.

Bezpečnosť pracovníkov počas pandémie

Aj keď riešenia robotických vozíkov ponúkajú významné prevádzkové výhody pri bežnom podnikaní, boli jedinečne cenné aj počas pandémie COVID-19.

Robotika pomáha operáciám reagovať na dopyt bez zvyšovania počtu zamestnancov a zároveň pomáha znižovať kontakt medzi pracovníkmi, ktorý môže prenášať vírus. Napríklad robotický vysokozdvižný vozík , ktorý prenáša produkty medzi miestami, umožňuje pracovníkom zostať pri práci relatívne nehybný alebo obmedzený na určitú oblasť, čím pomáha udržiavať bezpečnú sociálnu vzdialenosť.

Predstavujeme Hyster Robotics vašej prevádzke

Vďaka pokroku v technológiách sú robotické vysokozdvižné vozíky čoraz atraktívnejšie. Tieto technológie umožňujú riešenia, ktoré spoľahlivo využívajú prevádzkové protokoly zariadení. To im umožňuje zvyšovať produktivitu a pracovať v súlade s bezpečnostnými pokynmi. Aj keď ako pri každom nástroji, školenie pracovníkov o tom, ako s nimi správne interagovať, je rovnako dôležité.

Keď sú zamestnanci dôkladne zaškolení o správnom protokole, uvedenie robotiky Hyster do práce vo vašej prevádzke môže tiež pomôcť uvoľniť pracovníkov, aby sa mohli sústrediť na iné úlohy.

Aktuality , ,
PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.