Dlhodobý prenájom a finančný leasing

Prenájom vysokozdvižných vozíkov

DLHODOBÝ PRENÁJOM

Hlavným motívom pre využitie služieb operatívneho prenájmu je získanie manipulačnej techniky bez vysokých vstupných nákladov. Základom dlhodobého prenájmu je balík služieb, ktoré prispievajú k bezproblémovej prevádzke prenajímaných zariadení.

Dlhodobý prenájom poskytuje zákazníkovi nasledovné výhody:

  • rovnaká splátka nájomného počas celej doby trvania nájomnej zmluvy
  • prevzatie zodpovednosti za bezproblémovú prevádzku prenajímaných zariadení našou spoločnosťou
  • poskytnutie náhradného zariadenia počas dlhšie trvajúcej opravy vzniknutých porúch
  • možnosť zvoliť si podľa vlastnej potreby rozsah služieb zahrnutých do prenájmu, vrátane pravidelnej údržby, full service a poistenia manipulačnej techniky
  • po uplynutí doby trvania nájomnej zmluvy možnosť predĺženia prenájmu, vrátenia zariadenia, resp. odkúpenia za zostatkovú cenu

FINANČNÝ LEASING

Výhodou finančného leasingu je najmä možnosť plánovania Cash – Flow v dlhšom časovom horizonte. Kedže leasingové splátky sú platené postupne, zvyšné finančné prostriedky môžu byt využité na iné účely.

  • dĺžka trvania leasingovej zmluvy 12 až 60 mesiacov
  • vlastníctvo predmetu financovania na strane prenajímateľa
  • DPH z ceny stroja sa neplatí naraz na začiatku ale priebežne s každou leasingovou splátkou

Kontaktujte nás mailom hyster@hyster.sk alebo na tel. čísle 0902 905 933 pre podrobné informácie.

PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.