Zo sveta VZV

31. októbra 2018

Vysokozdvižný vozík v stavebníctve bojuje najmä s ťažkými podmienkami

Prašné a špinavé pracovné podmienky prevažujú v dodávateľskom reťazci stavebných materiálov a môžu spôsobiť veľké problémy pri prevádzke vysokozdvižného vozíka. Spoločnosť Hyster Europe sa s týmito výzvami opiera o nový prístup s ich aktualizovanou sériou 8-16 tonových vysokozdvižných vozíkov.

 

„Či už ide o manipuláciu s tehálami, blokmi, agregátmi, betónovými prefabrikátmi alebo inými stavebnými materiálmi, vždy sa jedná o ťažké vonkajšie podmienky, kde sú vysoká prašnosť a nečistoty normou,“ vysvetľuje Botros Hanna, manažér pre Hyster Europe. „To môže ovplyvniť úroveň komfortu obsluhy, ako aj dobu prevádzky vozíkov manipulujúcich s konštrukčnými materiálmi, ak nie sú správne chránené.“

Napríklad filtre vysokozdvižného vozíka sa môžu rýchlo upchávať nečistotami, čo vedie k problémom s chladením. Požadovaná mimoriadna údržba a súvisiace prestoje zvyšujú nielen celkové náklady na vlastníctvo, ale aj vplyv na efektívnosť prevádzky.

Aby bolo možné prekonať túto situáciu, vysokozdvižné vozíky Hyster® 8-16XM sú k dispozícii s chladiacimi ventilátormi s automatickým reverzným čistením pre zníženie prašnosti. Tieto vozíky majú vysoko namontovaný systém nasávania vzduchu, vysokovýkonný čistiaci prostriedok a špeciálne odvzdušňovače, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu pred ťažkými, prašnými a znečistenými podmienkami.

VZV Hyster v stavebníctve (1)

Aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a opotrebovaniu komponentov, tak sú vozíky Hyster® vybavené automatickým mazaním, ktoré pomáha vytláčať prach a nečistoty z kritických bodov opotrebenia.

„Zabránením vplyvu prachu a nečistôt na komponenty vysokozdvižného vozíka Hyster® môžu operácie znižovať počet porúch a náklady na údržbu. V skutočnosti sme videli, že niektoré podobné aplikácie zaznamenali 30% zníženie svojich prevádzkových nákladov na flotilu, ako aj zlepšenie efektívnosti, “ hovorí Botros.

Operátori tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri celkovej efektívnosti, a preto je dôležité zabezpečiť pohodlné pracovné prostredie, ktoré ich chráni pred nepriaznivými podmienkami.

„Vysoká úroveň prachu by mala byť príčinou obáv zamestnávateľa, pokiaľ ide o komfort obsluhy,“ vysvetľuje Botros Hanna, manažér pre Hyster Europe. „V skutočnosti môžu úrady pokutovať firmy, ak sa zistí, že sa do kabíny dostalo veľké množstvo prachu, pretože to predstavuje riziko pre operátora.“

Na zlepšenie prostredia vodiča je možné do vysokozdvižných vozíkov Hyster® H8-16XM pridať uzavretú tlakovú kabínu. Kabína s vysokým komfortom je utesnená samostatným systémom filtrácie vzduchu, ktorý znižuje prach v kabíne a môže tiež zahŕňať klimatizáciu pre prevádzku s vysokými teplotami okolia. Voliteľné vinylové sedadlá tiež pomáhajú predchádzať nahromadeniu prachu vo vnútri kabíny v porovnaní so sedadlami z textílie.

VZV Hyster v stavebníctve (1)

Séria Hyster® H8-16XM bola tiež nedávno doplnená novým stĺpom a nosnou doskou, ktoré umožňujú operátorom dokonale vidieť cez vozík a dosiahnuť ideálnu úroveň viditeľnosti vidlíc a zaťaženia. S pridanou silou z inovatívnej novej veže a robustného rámu profitujú operátori aj väčšia stabilita pracovného prostredia.

“Vysokozdvižné vozíky, ktoré chránia vodičov vzv pred prašným prostredím a udržujú obsluhu v komforte sú vhodné na použitie v celom dodávateľskom reťazci”, vysvetľuje Botros.
„Aby sme získali maximálnu efektívnosť a nízke náklady na vlastníctvo, úzko spolupracujeme so zákazníkmi na poskytovaní 360-stupňových riešení, ktoré spĺňajú odlišné požiadavky každej konkrétnej aplikácie.“

 

Aktuality , ,
PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.