Zo sveta VZV

22. marca 2023

Tipy na výber správneho zdroja napájania vysokozdvižného vozíka

Keďže je k dispozícii viac možností zdroja energie ako kedykoľvek predtým, je teraz ideálny čas, aby podniky prehodnotili tie správne, ktoré v rámci svojich vozových parkov používajú.

Dobre prispôsobený zdroj energie vysokozdvižného vozíka môže mať významný vplyv na mnohé aspekty vrátane vyššej produktivity a nižších prevádzkových nákladov. Firmám sa oplatí prehodnotiť dnešné možnosti napájania, aby zo svojej flotily vysokozdvižných vozíkov vyťažili maximum.

V tomto blogu odborníci z Hyster zdieľajú sedem faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere ideálneho zdroja energie.

  1.  Celkový prevádzkový čas: Počet zmien v prevádzke a dojazdová vzdialenosť vysokozdvižných vozíkov má veľký vplyv na to, ktoré zdroje energie sú najlepšie. Jednozmenná alebo nenáročná aplikácia nemusí od vozíka vyžadovať také veľké nároky ako prostredie s nepretržitou prevádzkou.
  2.   Náklady na údržbu: Bez ohľadu na zdroj energie majú všetky vysokozdvižné vozíky určitú úroveň plánovanej a neplánovanej údržby. V závislosti od aplikácie môže vysokozdvižný vozík potrebovať údržbu na týždennej, mesačnej alebo štvrťročnej báze. Niektoré zdroje energie však majú vyššie nároky na údržbu ako iné.
  3.  Prevádzkové teploty: Niektoré zdroje energie sú dimenzované tak, aby zvládli chladiarenské a mrazené aplikácie alebo prostredia s vysokou teplotou. Ďalšie možnosti napájania sú určené pre menšie rozsahy miernych teplôt.
  4.   Dostupný priestor: Zatiaľ čo niektoré zdroje energie vyžadujú priestor na skladovanie a údržbu, iné zdroje energie potrebujú veľmi málo miesta napr. tankovanie.
  5.   Zapojenie operátora: Operátori majú významný vplyv na efektivitu vysokozdvižného vozíka. Zvážte, či má organizácia dobre vyškolených operátorov a prostredie s dobrými návykmi pri nabíjaní alebo nedisciplinovaných pracovníkov s nekonzistentnými návykmi pri nabíjaní
  6.   Závislosť na elektrickej sieti: Zdroje energie pre vysokozdvižné vozíky majú rôznu úroveň elektrickej závislosti, takže je dôležité zvážiť spoľahlivosť elektrickej siete v oblasti, kde sa budú nákladné vozidlá nabíjať. Škodlivé emisie: V prípade vonkajších aplikácií alebo veľkých otvorených priestorov s veľkým vetraním nemusia byť emisie a iné vedľajšie produkty spaľovania problémom. Čisté prostredie má však prísne emisné požiadavky, aby sa zabránilo kontaminácii.

NAPÁJANIE VAŠICH MOŽNOSTÍ V NÁROČNÝCH APLIKÁCIÁCH

Vhodný zdroj energie zdvíhacieho vozíka môže pomôcť maximalizovať produktivitu, minimalizovať zapojenie operátora, znížiť náklady na údržbu a eliminovať neplánované prestoje.

Aktuality
PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.