Zo sveta VZV

8. januára 2020

5 faktorov ovplyvňujúcich zaobchádzanie s materiálmi v chemickom dodávateľskom reťazci

Množstvo vonkajších faktorov ovplyvňuje manipuláciu s materiálom v chemickom dodávateľskom reťazci. Mark Nailer, priemyselný manažér spoločnosti Hyster Europe, diskutuje o niektorých neočakávaných, ale veľmi dôležitých priemyselných trendoch, ktoré by mali aplikácie na manipuláciu s chemikáliami vziať do úvahy.

Mark Nailer

Podniky využívajú vozíky na manipuláciu s materiálom v rôznych etapách dodávateľského reťazca, od prepravy surovín až po dávkovanie počas výroby a skladovania, či distribúciu hotového tovaru, ako sú agrochemikálie, farby a potravinárske aditíva. Aj keď sa tieto aplikácie spoliehajú na účinnosť, presnosť a nízke náklady na vlastníctvo vysokozdvižných vozíkov Hyster®, hľadajú podporu aj pri prekonávaní ďalších kľúčových problémov, ktoré ovplyvňujú chemický priemysel.

1. Redukcia plastov

Spoločnosť, priemysel a vláda sa čoraz viac usilujú o zníženie spotreby a výroby plastov. Na úrovni EÚ smernica, ktorá nadobudne účinnosť v roku 2021, zakáže určité plasty na jedno použitie a vláda Spojeného kráľovstva plánuje zaviesť dane z plastových obalov a zároveň investuje 40 miliónov GBP na podporu znižovania plastov a zvýšenia recyklácie. Keďže výroba plastov predstavuje viac ako jednu tretinu činnosti chemického priemyslu, mnohé aplikácie preto musia optimalizovať svoju činnosť.

Úzko spolupracujeme so zákazníkmi, aby sme odporučili najlepšie riešenia. Napríklad náš simulátor skladu Hyster® vám môže pomôcť identifikovať prevádzkové problémy a vyskúšať potenciálne riešenia alebo rôzne spôsoby práce. Poskytuje sa tak podrobná prevádzková predpoveď, ktorá pomáha podnikom pri skladovaní alebo preprave chemikálií urobiť rozhodnutie – aj keď to môže znamenať zníženie stavu vysokozdvižných vozíkov!

2. Usilujte sa o čistejšie a zelenšie operácie

Verejnosť vníma podniky v chemickom dodávateľskom reťazci často tak, že sú „špinavé“ a sú veľkým prispievateľom znečistenia. Mnoho našich zákazníkov v tomto odvetví je však veľmi odhodlaných znižovať svoj vplyv na životné prostredie, a to zvyšuje dopyt po elektrických vysokozdvižných vozíkoch Hyster® s nulovými emisiami, najmä tých, ktoré sú napájané lítium-iónovými batériami.

Lítium-ión neobsahuje kyselinu, ktorá by sa mohla rozliať, ani výpary. Vodík a ďalšie plyny sa môžu tvoriť v klasickej kyselinovej batérii. Pre operácie, ktoré sa javia ako „čistejšie a ekologickejšie“, je to nežiaduce. Lítium-ión ponúka aj ďalšie výhody pri správnom použití, vrátane zníženej údržby, nižších celkových nákladov na batériu a jednoduchších operácií vďaka možnosti nabíjania.

Na ďalšiu podporu tých, ktorí sa zameriavajú na zníženie emisií, spoločnosť Hyster Europe poskytuje motory Stage V na niekoľkých svojich vysokozdvižných vozíkoch FT a XT, vďaka čomu sú čistejšie ako kedykoľvek predtým.

Zatiaľ čo fosílne palivá a batérie sú stále najčastejšou voľbou, v určitých aplikáciách so správnou infraštruktúrou môžu byť palivové články vhodnejšou možnosťou napájania. Spoločnosť Hyster Europe spolu s výrobcom palivových článkov Nuvera v súčasnosti vyvíja riešenia pre zákazníkov v chemickom priemysle.

VZV Hyster v chemickom priemysle

3. Túžba po “BIG DATA”

V prostredí Logistics 4.0 sa podniky čoraz viac zameriavajú na získavanie a analýzu „veľkých údajov“ s cieľom informovať o operáciách. Chemický dodávateľský reťazec nie je výnimkou. V konkurenčnom odvetví, v ktorom sú organizácie vždy radi, aby boli inovátormi, teraz výrobcovia bežne integrujú svoje operačné systémy s technológiou blockchain, aby sa zvýšila účinnosť a bezpečnosť.

Pokiaľ ide o manipuláciu s materiálmi, znamená to, že je potrebné, aby sa údaje vkladali do týchto systémov. Mnoho zákazníkov vo farmaceutických, petrochemických a agrochemických podnikoch využíva telemetriku Hyster Tracker na poskytovanie základných údajov o výkonnosti operátora, o konkrétnom použití vysokozdvižného vozíka, emisiách paliva, polohe vozového parku a dobe nečinnosti.

Hyster H7.0FT

4. Vzostup robotov

V chemickom dodávateľskom reťazci sa často manipuluje so surovinami a hotovými výrobkami vysokej hodnoty, takže obmedzovanie škôd je najvyššou prioritou. V dôsledku toho sa zvyšuje využívanie automatizovaných riešení na odstránenie „ľudských faktorov“. Výskum v skutočnosti ukázal, že európske výrobné prevádzky majú najväčšiu hustotu priemyselných robotov na svete.

Aplikácie môžu automatizovať úlohy pomocou cenovo dostupných robotických riešení Hyster®. Technológia „Driven by Balyo“ kombinuje spoľahlivé vysokozdvižné vozíky Hyster®, ako sú ťahače, vozíky pre pešiu obsluhu a vychystávacie vozíky, s robotickými riadiacimi systémami, ktoré pomáhajú zlepšovať presnosť, zvyšovať efektívnosť a znižovať škody a udržiavať hladký chod výrobných liniek, pri súčasnom znižovaní nákladov.

To tiež pomáha prevádzkam realizovať konkurenčnú výhodu plynúcu z nepretržitej výroby.

5. Stále sa meniace ceny ropy

Logistika nerastných surovín je svojou povahou nepredvídateľná, pričom ceny ropy sa neustále menia. Z tohto dôvodu je pre našich zákazníkov v chemickom priemysle veľmi dôležitá istota pri manipulácii s materiálmi.

Vysokozdvižné vozíky Hyster® ponúkajú konzistentnú nákladovú a prevádzkovú efektivitu. Navyše, ako sa menia premenné a prevádzkové potreby, globálna sieť miestnych predajcov Hyster® môže poskytnúť krátkodobý prenájom, ktoré umožní prispôsobiť flotilu tak rýchlo, ako je potrebné. Ak sú rozpočty vždy jednou z priorít, môže to pomôcť organizáciám efektívnejšie riadiť svoje kapitálové výdavky.

Aj keď vonkajšie faktory budú naďalej predstavovať výzvy a neistotu pre operácie manipulácie s chemikáliami, Hyster® dodáva spoľahlivé riešenia, aby optimálne vyhovoval špecifickým potrebám aplikácie v každej fáze dodávateľského reťazca.

Aktuality , ,
PONÚKAME VIAC

Spoločnosť HYSTER je popredným dodávateľom vysokozdvižných vozíkov a jednou z najznámejších značiek vo svete manipulačnej techniky. Naša spoločnosť ponúka kompletný sortiment nových VZV, kvalitné použité vozíky. Ak potrebujete vysokozdvižný vozík len na krátky čas, je tu pre vás naša požičovňa. Ku všetkému nadštandardný servis a originálne diely.